archivetrosky

vec 2021
KLIPSK/CZNewsHIP-HOPVideo

Vec vydal song 2021, v ktorom vtipne a pravdivo zhŕňa udalosti tohto roka

Vec v songu 2021 vtipne a pravdivo zhŕňa tento rok Rapper Vec vydáva skladbu s názvom 2021, v ktorej vtipne a pravdivo zhŕňa udalosti tohto kalendárneho roka. Vlastným menom, Branislav Kováč je považovaný za jednu z legiend slovenského hip-hopu, pretože bol pri jeho vzniku na začiatku 90. rokov minulého storočia....