News

Slovenské ľudové piesne v keňskom podaní

Oslavy 100. ročného jubilea založenia Československej republiky neprebiehali iba na Slovensku a v Česku ale aj v iných krajinách v rámci štátnych ambasád. Na Slovenskom veľvyslanectve v Keňskom Nairobi si prichystali zaujímavé vystúpenie žiaci z miestnej St. Philip Neri Primary School. V ručne ušitých krojoch, ktoré sa nápadne podobali na tie slovenské odspievali ľudovú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj aj spolu s charakteristickou tanečnou choreografiou. Na vystúpenie sa údajne pripravovali iba tri týždne. 

Decká sa takisto naučili výborne zaspievať aj českú a slovenskú hymnu. V tejto súvislosti by sme boli zvedaví ako by to vyzeralo opačne ak by slovenské deti spievali keňské piesne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Odporúčame