News

Aké je to stáť vo vnútri 29 metrovej video steny?

Ideou pri vytváraní takéhoto pódia bola dať každému návštevníkovi koncertu to najlepšie miesto. Každý to určite poznáme, že nie z každého miesta na koncerte je vidno dobre, a tak chceli U2 tieto „zlé miesta“ odstrániť. Obojstranná 29 metrová video stena je umiestnená uprostred pódia a členovia kapely U2 môžu dokonca vstupovať do tejto steny a byť tak v interakcií s premietanými obrazmi.
Kameňom úrazu by mohlo byť to, že tým publikum rozdeľujú na dve časti a dávajú medzi divákov stenu. Adam Clayton v tom však problém nevidí: „Voláme to severná a južná časť (smiech). V podstate sa nevidia pokiaľ stena nevíde hore, je to skvelý dramatický prvok pre začiatok show.“ No a aké je to byť vo vnútri takej obrovskej video steny? Veď tie svetlá musia generovať obrovské teplo…  „Video steny nie sú tak zlé pretože sú široké. Horšie to už je s veľmi silnými halogénovými svetlami naspodku. Ak tu stojíte a čakáte kým sa zmení scéna, proste vás usmažia,“ pokračuje Clayton. Ďalšie doplňujúce info o tom ako technológie, ktoré používa U2, menia koncerty navždy už sledujte vo videu…

Komentáre

Odporúčame