KLIPSK/CZBlog

OZ CITY KIDS bojuje proti detskej šikane unikátnou pesničkou s nápaditým klipom!

Svet očami našej budúcnosti – šikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvá. Občianske združenie City Kids v Bratislave venujúce sa deťom a mládeži prichádza z jedinečným projektom prostredníctvom, ktorého chce upozorniť na témy rezonujúce v životoch dnešných detí a mládeže.
Šikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvá predstavujú reálny svet, s ktorým sa dnešné deti a mládež stretávajú v ich každodenných životoch. Naše deti sa priamo alebo nepriamo stretávajú so situáciami, ktoré sú spojené so šikanou v reálnom živote, ale i vo virtuálnom svete. Riešia či to čo majú oblečené na sebe je „IN“ alebo „OUT“ a už pri obliekaní zažívajú stres, ktorý majú z toho či sa budú páčiť svojim kamarátom, alebo ich vysmejú. Samostatnou témou sú sociálne siete a virtuálne priateľstvá. Tieto sú za štandardných okolností pre deti a mládež prínosom, ale veľmi rýchlo sa dokážu zvrhnúť do niečoho veľmi nepekného, ako napríklad kyberšikana, ktorej následky môžu byť až tragické.

A práve preto, že tieto témy sú také vážne sa občianske združenie CITY KIDS v Bratislave rozhodlo vypočuť hlas rodičov detí a mládeže, ktorí sa zapojili do verejnej diskusie na sociálnej sieti. A na základe získaných poznatkov bolo iniciátorom verejnej diskusie jasné, že musia urobiť niečo pre to, aby upozornili širokú verejnosť na podstatné nástrahy života detí a mládeže v dnešnej spoločnosti, kedy dokonalý štýl je mierkou úspechu a popularity. „Na základe diskusného fóra na sociálnej sieti do, ktorého sa zapojili rodičia detí a teenagerov navštevujúcich voľnočasové aktivity organizované naším občianskym združením, sme sa rozhodli vytvoriť projekt reflektujúci nástrahy v skutočnom a najmä virtuálnom svete internetu a sociálnych sietí,“ upresňuje pohnútky vzniku projektu Martina Vrbová zakladateľka o.z. City Kids.

 

Pilotný projekt je určený deťom a mládeži so zreteľom na online prostredie. Samotný projekt je aktívne podporovaný Magistrát hlavného mesta Bratislava a predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Projekt bude realizovaný v prvej fáze pre žiakov ZŠ Hargašova, a v druhom kole pre žiakov ZŠ Dubová. Po vyhodnotení týchto pilotných častí projektu organizátori plánujú projekt rozšíriť aj na ďalšie základné školy v bratislavskom kraji. „Rozšírenie tejto aktivity aj na ďalšie školy však bude vyžadovať získanie finančnej podpory, veríme však, že sa nám podarí získať dostatok financií, aby sme boli schopní projekt rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska,“ dodáva Martina Vrbová.

Cieľom projektu je osloviť cieľovú skupinu, ktorou sú deti a mládež od 6 do 14 rokov prostredníctvom rozhovorov a prednášok v ich prirodzenom prostredí v ktorom trávia svoj čas a priblížiť nástrahy online sveta, otvoriť tému online výchovy detí a mládeže a poskytnúť návod, ako vedieť predísť šikane v online svete aj na základe vhodne vybraných a zverejňovaných fotografií, ktoré je možné, ak sú uverejňované bez rozmyslu, veľmi ľahko zneužiť, či už rovesníkmi alebo neznámymi osobami.

Jedným z komunikačných kanálov budú aj sociálne siete – prostredie, ktoré je síce rizikom, ale v našom ponímaní môžu byť prospešným zdrojom informácii. Jednotlivé témy budú spracované a predostreté deťom a mládeži aj prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov akými sú Instagram či video kanál YouTube kde budeme komunikovať príbehy a skúsenosti ľudí, ktorí sa s problémami so šikanou, životného štýlu, sociálnymi sieťami a s priateľstvami stretli a úspešne ich zvládli. K tomu sprostredkujeme rozhovory s odborníkmi, ktorí pomáhajú tieto náročné témy
zvládať deťom aj mládeži. Súčasťou projektu sa stanú učitelia, psychológovia, policajti ale najmä skutoční ľudia, ktorých napríklad šikana zasiahla a museli sa s ňou vyrovnávať. Prostredníctvom zábavno-edukačných videí sa verejnosť bude mať možnosť zoznámiť so spôsobmi, akými sa mládež môže chrániť proti kyberšikane, akým spôsobom vyhodnocovať podsúvané informácie a vedieť posúdiť či ide o falošnú informáciu (hoax),alebo ide o pravdu. Videá sa budú venovať aj téme zneužívaniu osobných informácií a najmä osobných – intímnych fotografií na sociálnych sieťach a virtuálnom prostredí internetu. V neposlednom rade sa videa zamerajú aj na virtuálne priateľstva a nástrahy „nevhodne“ spoločensky zvoleného životného štýlu, ktorý rovnako býva príčinou šikany a nevhodného správania okolia.

Úvodom do projektu, ktorý si kladie za cieľ upútať a rozpútať diskusiu je video, k skladbe „Svet našimi očami“, vytvorené samotnými deťmi navštevujúcimi krúžky o.z. City Kids. Video je dostupne na tomto linku  Skladba je zameraná na štyri nosné témy projektu Svet našimi očami, ktorými súšikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvo. Autorom piesne je Tomy Kotty a naspievali ju mládežníci z o.z. City Kids Eva Vrbová, David Vrba, Dalia Daaj, Daniel Frkala a Barbora Valentová v nahrávacom štúdiu Hoodini pod taktovkou producenta Grizzly a DJ Fancy.
„Pieseň sme sa snažili spracovať tak, aby malo nádych ľudskosti a reálnosti a jej odkaz bol hneď na prvé počutie zrozumiteľný pre naše deti a mládež, ktorej je určená,“ upresňuje DJ Fancy.

City Kids je občianske združenie so sídlom v Záhorskej Bystrici, ktoré sa vo významnej miere zameriava na športové aktivity a vzdelávanie detí od útleho veku až po mládež. Snahou o.z. je aktívne využitie voľného času prostredníctvom zmysluplných a obohacujúcich aktivít. Nadšenci zastrešujúce jednotlivé aktivity budujú okolo o.z. sociálnu komunitu a snažia sa nasmerovať deti a dorast tým správnym smerom k zdravému a rozumnému životnému štýlu, ktorý ich obohatí a bude prospešný pre ich budúci rozvoj. Prínosom pre rozvoj občianskeho združenia je úzka spolupráca Základnou a materskou školou Hargašova a s mestskou časťou Záhorská Bystrica.

Aktuálne informácie o živote a projektoch o.z. City Kids nájdte na sociálnych sieťach a Facebook  

Komentáre

Odporúčame